CNC Programming simplified…

Tip: Auto-Turn V2023

EZCAM Turn en Turn Express v2023 herkennen nu aan het soort bewerking en het gereedschap waar de bewerkingen moeten worden uitgevoerd. Dit zonder het selecteren van curves of surfaces.

Auto positioneren nulpunt door UCS on Geometry en
Discriminate Surfaces te selecteren en het voorste vlak
aan te klikken

Auto Face door een Face bewerking aan te maken en
alleen bij Boundaries een overmaat aan te gevenn

Auto Turn door een Turn bewerking aan te maken en
alleen bij Boundaries een overmaat aan te geven.

Door de Left Bound aan te passen kan er voorbij
Het model gedraaid worden of juist minder ver om
niet in de klauwen te komen.

Auto Boren hoofdspil door een Drill bewerking aan te
maken weet EZCAM dat deze bewerking in het hart
moet worden uitgevoerd. Alleen de diepte moet worden
opgegevens..

Auto steken door een Groove bewerking aan te maken
ziet EZCAM aan de richting van de beitel of het kops-,
inwendig of buiten steken is.

 Beschikbaar in:

 

– Turn en Turn Express

Neem contact met ons op voor meer informatie over EZCAM