CNC Programming simplified…

Tip: Die-contour herkenning en auto start curves

Met “Die Profile Recognition”

kan je contouren voor DIE-bewerkingen genereren.

Ook kan je nu automatisch startpunten bepalen met “Auto start For All Curves”

Met select curves kunnen gewenste curves in de bewerking geselecteerd worden

Beschikbaar in:

-EDM

Neem contact met ons op voor meer informatie over EZCAM