TIP: Nulpunt product met World Three Points (draaien)

Met de functie “World Three Points” kan men razendsnel een product op het juiste nulpunt leggen.

Met het inlezen van een 3D model in Turn (Express) kan een model verkeerd gepositioneerd zijn.

Door het model daarna zodanig te draaien dat je overzicht op het nulvlak hebt kan je met “World Three Points” het model in de goede richting positioneren.  

Selecteer “World Three Points” en snappoint

midden van cirkel. Klik vervolgens een 1e cirkel aan en vervolgens 2x op een 2e cirkel die hoger ligt.

De positionering is nu goed en hoef je alleen nogmaals “World Three Poins” te selecteren en 2x op de cirkel die op Z0 ligt te klikken.

Beschikbaar in:

-Turn en Turn Express

Neem contact met ons op voor meer informatie over EZCAM