TIP:  WEB-Tools Layout

 

Met EZ-WEB Tools kan je online layout, laatst gebruikte bestanden, ini file, postprocessor opslaan als gebruiker. Vervolgens kan men na een nieuwe installatie of na het thuiswerken weer oproepen op elke willekeurige computer delen.

Backup je layout, laatst gebruikte bestanden, ini file, postprocessor

 

 

 

 

Na restore heb je je eigen layout en instellingen weer tot je beschikking.

Ook kan je de informatie met EZCAM delen zodat ze een eventuele
fout/vraag exact na kunnen bootsen met dezelfde instellingen.

Beschikbaar in:

-Mill Pro

-Turn en Turn Express

Neem contact met ons op voor meer informatie over EZCAM