Versie 2021

CNC Programming simplified…

Op basis van uw feedback hebben we nieuwe functies en functionaliteiten toegevoegd om het EZ-CAM 2021 CAD / CAM-systeem nog beter te maken.

Een overzicht hiervan vindt u op de volgende pagina’s.

 

Het EZCAM-team

CAD Integration – New SOLIDWORKS ADD-IN

Na een veel positieve reacties op de ALIBRE CAD-invoegtoepassing die we in EZ-CAM V2020 hebben geïntroduceerd, hebben we de CAD-connectiviteit van EZ-CAM verder uitgebreid door een vergelijkbare directe invoegtoepassing te maken voor het wereldwijd toonaangevende CAD-systeem SOLIDWORKS.

Met een enkele klik brengt het nieuwe plug-in-commando het model onmiddellijk over van de SolidWorks-sessie naar de actieve EZ-CAM-module. Door alleen gewenste onderdelen vóór een overdracht in SolidWorks zichtbaar te houden, kan de gebruiker de overdracht beperken tot alleen de noodzakelijke onderdelen van een assembly. De add-in wordt automatisch geïnstalleerd als een lokale SolidWorks-installatie wordt gedetecteerd tijdens de installatie van EZ-CAM v2021.

Het bestaande “Update SolidWorks” -commando van EZ-CAM is ook verbeterd. Het zet nu automatisch elk onderdeel van een SolidWorks-assembly over naar een nieuwe EZ-CAM-layer met ID = <part name>.

En natuurlijk is EZ-CAM geüpdatet om ook SolidWorks v2020-bestanden (* .SLDPRT) te laden via het normale “File Open” -commando.

CAD Integration Updated ALIBRE ADD-IN

De bestaande EZ-CAM Alibre Add-on-module is verder geoptimaliseerd voor een snelle modelupdate na een wijziging in de actieve Alibre-sessie. Het “Transfer” -commando van de add-on brengt ​​elk onderdeel in de assembly onmiddellijk over naar een nieuwe EZ-CAM-layer met ID = <part name>. Verdere onderdelenselectie in EZ-CAM wordt vervolgens eenvoudig afgehandeld via de “Layer Manager” die is geïntroduceerd in EZ-CAM release v2020.

CAD Integration New 3D Surface Import Setting – “SURFACE TOLERANCE”

Met de nieuwe instelling “Surface Tolerance” in het dialoogvenster “View/Setup” kan de gebruiker de oppervlaktekwaliteit van het uit CAD-bestanden geïmporteerde model specificeren. Deze instelling wordt ook toegepast op modellen die rechtstreeks worden overgedragen vanuit een Alibre- en SolidWorks-sessie met behulp van de EZ-CAM invoegtoepassingen. Standaard is deze instelling ingesteld op 0,01 mm in metrisch, of 0,001 in inch-modus.

MILL / Turn Express – New Solid Model Support

Het EZ-MILL Express-product is verbeterd om frezen en draaien van solid modellen te realiseren.

“Select Curves” (voor bewerking) en “Face Boundary” met automatische detectie van open pockets zijn opgenomen in het menu “Machining”. Met de opdracht “Copy-Path” van Express versie zal het bestaande pad niet verdwijnen nadat het nieuwe pad is gekoppeld en alle andere opdrachten voor het wijzigen van het pad zijn ook van toepassing op de curve die is geselecteerd door “Select Curves”.

MILL – 3D machining

EZ-MILL kan nu in zijn standaard bewerkingen surfaces mee selecteren voor basis 3D bewerkingen.

MILL / MILL-Pro / TURN – New SPREADSHEET Option – Docked to Right Side

Een nieuwe optie “Dock Spreadsheet to Right” in het dialoogvenster “View/Setup” maakt het mogelijk om het besturingselement “Spreadsheet” aan de rechterkant van het scherm vast te zetten. Met deze nieuwe functie kunnen gebruikers beter gebruik maken van bredere schermen en de spreadsheet altijd aan de rechterkant zichtbaar houden. Natuurlijk kan de spreadsheet nog steeds in plaats daarvan zwevend worden gemaakt en naar een tweede scherm worden verplaatst.

ALL Modules – New PIN-DOWN Feature for Startup Window

De “Pin-down” functie die al beschikbaar was in het opstartvenster voor recentelijk ingelezen bestanden, is nu toegevoegd aan de vier “Folder” knoppen. Hierdoor kan de gebruiker de weergave van de meest gebruikte mappen vastzetten, zodat ze direct beschikbaar zijn.

MILL / MILL-Pro / TURN / EDM – Current SNAP-MODE Status Display

De “Snapmodus” die wordt gebruikt voor de actueel gebruikt wordt voor het sappen van locatie op het scherm wordt weergegeven in het berichtgedeelte aan de rechterkant van de statusbalk, bijv. “Kies punt [midden van lijn]”. Deze nieuwe functie is vooral handig als de snap-modus is ingesteld op een van de multi-type instellingen zoals “Snap All”.

MILL / MILL-Pro / TURN / EDM – TRANSFORMATION Commands for WORLD-Nulpunt

Het is nu mogelijk om elk van de transformation commands (Translate, Move, Rotate, etc.) rechtstreeks toe te passen op het “WORLD” coördinatensysteem. Dit biedt een andere flexibele methode om het nulpunt van het hoofdonderdeel in te stellen. Alibre- en Solidworks-modelupdate-opdrachten herkennen het nieuwe nulpunt die met deze nieuwe methode is ingesteld. (Houd er rekening mee dat het selectiecommando “Alles” niet het WORLD-Nulpunt selecteert, het World-Nulpunt kan alleen worden geselecteerd in de keuzelijst aan de rechterkant van het scherm.)

MILL / MILL-Pro / TURN – Fast ACTIVATE / DEACTIVATE Worksteps

Er is een nieuwe macro “ACTIVATE / DEACTIVATE Worksteps” in de lijst “Help” – “Toolbox”.

Met deze macro kunnen werkstappen met één klik worden geactiveerd of gedeactiveerd op basis van bepaalde regels.

Bijvoorbeeld: men kan alle werkstappen onder de momenteel actieve workstep deactiveren. Deze functie kan worden gebruikt wanneer alleen bepaalde werkstappen moeten worden geverifieerd of gesimuleerd.

In de TURN-modus kan men ook alle subspilwerkstappen deactiveren om alleen hoofdspilwerk te postprocessen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Deze macro’s ook kunnen worden toegewezen aan bepaalde functietoetsen (F1-F12, via “EZCAM.INI” -instellingen) voor snellere toegang.

MILL-Pro – 3D Wizard – New “ZIG-ZAG” Link Type (ex. “OPEN SURFACE”)

De link-optie “Zig-zag” vervangt de link-optie “Open Surface” in de 3D-Wizard “Constant-Z” -bewerkingsmethode en kan nu worden gebruikt voor alle gereedschapstypen, inclusief undercut tools. Dit om de bewerkingstijd te verkorten door rapid bewegingen tussen opeenvolgende z-cuts te minimaliseren.

MILL-Pro – 3D Wizard – “Ramp / Lead”  (ex. “OPEN SURFACE”)

De functie “Ramp / Lead”  vervangt de vervallen functie “Open Surface” en staat in het veld “Z Data” onder de knop “Plunge Options”. Door hier alleen een lengte op te geven zal de frees verder buiten het product lopen.

MILL / MILL-Pro – New “RETURN TO Z-CLEAR” Option

De nieuwe “Return to Z-Clear” -optie in Z-Data-sectie van Work Step Data maakt het mogelijk om 2,5D-contouren, pocketing en zigzag rapid gereedschapsbewegingen op “Z-Clear” -hoogte tussen opeenvolgende Z-level freesbanen uit te voeren om onnodige “Z-Rapid” bewegingen te voorkomen

MILL-Pro – 3D Wizard – Constant-Z finishing method with “retract“ link type To Clear 

Met de constant-Z bewerking in combinatie step “retract” en “to clear” ingeschakeld zal EZ-CAM waar mogelijk alleen de clear hoogte omhoog gaan. Waar er botsing zou onstaan gaat EZ-CAM alsnog naar de rapid hoogte.

MILL / MILL-Pro – “CURVE CHAIN” Command Updated

Bij het “curve chain” commando van cirkels , controleert het systeem nu of de beweging bij
“Z-Clear”
een botsing zou veroorzaken met een van de zichtbare oppervlakken. Als de koppeling tussen twee cirkels op het standaardniveau “Z-Clear” een botsing zou veroorzaken, worden de cirkels verbonden met behulp van een “Rapid” curveverbinding – anders is het een lineaire link.

Dergelijke “Rapid” bewegingen zorgen ervoor dat het gereedschap pad zich terugtrekt tot “Z-RAPID” -niveau boven het oppervlak voordat verder wordt gegaan naar het volgende te boren gat. Houd er rekening mee dat om van deze nieuwe functie gebruik te kunnen maken, het curve-commando “Rapid Mode” op “Uit” moet staan (= lineaire link indien mogelijk). Anders zullen alle curveverbindingen automatisch van het type “Rapid” zijn.

MILL / MILL-Pro / MILL Express – New Tool Properties “CUT LENGTH” & “SHANK DIAMETER”

Om de visuele toolpath-controle in 3D Preview te optimaliseren, zijn nieuwe gereedschapseigenschappen “Lc-Snijlengte” en “Ds-Schachtdiameter” toegevoegd. Deze instellingen verbeteren de toolweergave en maken een betere clashdetectie mogelijk voor standaard en aangepaste tools. Zie hieronder de nieuwe instellingen in combinatie met de verschillende tooltypes:

MILL-Pro – 3D Wizard – Single “ROUGHING” Cuts possible

3D Wizard “ROUGHING” kan nu als een enkele Z-level-bewerking uitgevoerd worden als deze wordt gedefinieerd met een onderste “Bottom Z-limit” en een “Step-Z” waarde die groter is.

TURN Updated “PECK STEP” Option now also for Contouring Cycle

De “Peck step” optie voor “TURN” en “BORE” bewerkingen in EZ-CAM v2020 is nu ook beschikbaar voor “PROFILE” cyclus bewerkingen.

De “clearence” tussen twee steps is 0,1 mm en de “retract / engage” bewegingen worden ingesteld met de parameters “Engage Angle”, “Clearance”, “Withdraw AngleenWithdraw Distance. Ook kan men nu een negatieve “Peck Step” gebruiken. Hierdoor kan het gereedschap langs de bewerkings-as (meestal Z) worden teruggetrokken voor spaanbreking. Houd er rekening mee dat in dergelijke gevallen het geverifieerde toolpad geen peck-stappen kan weergeven omdat de snij- en intrekbewegingen elkaar overlappen.

TURN – MCS System Display added to Status Bar

Een nieuwe “MCS” -knop is toegevoegd aan de statusbalk van EZ-TURN zodat de actieve MCS, in de bewerkingen van de subspil en live-tool, gemakkelijk kan worden herkend.

MILL / MILL-Pro / TURN / EDM – Updated “MACHINING SIDE – SOLID SURFACES” Command

Het opdracht “Machining Side – Solid Surfaces” is aanzienlijk verbeterd in snelheid en nauwkeurigheid. Deze opdracht moet worden toegepast wanneer de gebruiker verkeerd gepositioneerde faces van het gesloten model waarneemt na een CAD-import.

MILL / MILL-Pro / MILL Express – Vernieuwde “Automation” menu’s

Alle “Automation” menu’s zijn uitgebreid met de mogelijkheid om gereedschappen te selecteren en in het menu “Pocket” kan je ook de manier van bewerken kiezen.

MILL / MILL-Pro / MILL Express – “Automation” Lettering Frezen

De “Automation” menu “Lettering“ is bijgewerkt en uitgebreid met enkele nieuwe opties.

Naast de nieuwe knop “Select Tool“ kan met behulp van de “Alignment”-instelling de gebruiker de tekst uitlijnen (links, rechts, midden) op basis van de gedefinieerde X- en Y-startcoördinaten. De “Font” -lijst biedt twee soorten enkellijnige fonts om efficiënte NC-code te creëren. Bijzonder opmerkelijk is de toevoeging van de “Z-Data” settings, aangezien dit de frequentie aanzienlijk vermindert om door te gaan naar het “Geavanceerde” bewerkingsdialoogvenster voor verdere instellingen.

TURN – “Automation” Lettering Draaien

De “Automation” menu “Lettering“ is bijgewerkt en uitgebreid met enkele nieuwe opties.

Naast de nieuwe knop “Advanced Tool“ kan met behulp van de “Cycle Data”-instellingen de gebruiker kiezen voor welke spindel en aan welke zijde er gefreesd moet worden en men kan men nog kiezen voor “Geavanceerde” bewerkingsdialoogvenster voor verdere instellingen.

MILL / MILL-Pro – “Automation” Restmilling

De “Automation” menu “Pocket” is uitgebreid met de functie “Rest Milling”.

Zo kan er nu ook met 2D bewerkingen worden aangegeven naar welke stap er gekeken moet worden voor het wegfrezen van restmateriaal.

All Modules – Support of Windows Screen Scaling Option & “BASIC” Automation Update 

Oudere Windows-versies, inclusief de eerste Windows 10-veries, hadden de optie om het lettertype en de grootte die in de toepassingsdialogen worden gebruikt rechtstreeks in te stellen. Nu kunnen gebruikers met nieuwe Windows 10-versies de lettergrootte alleen aanpassen via een globale schaalfactor. Deze wijziging vereiste dat we de gebruikersinterface van EZ-CAM hebben moeten aanpassen door een grote update van onze “WinBasic” automatiseringstaal-engine.

In de loop van deze wijzigingen hebben we veel van de “macro-dia-logs” verbeterd, nieuwe functies en knoppen toegevoegd, zoals de nieuwe “Select Tool” -opdrachtknop in de MILL / MILL Express-dialoogvensters. We hebben deze wijzigingen met succes getest met schaalfactoren tot 200%.